Advertisement

PM Kisan Yojana List: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेच्या अंतर्गत, पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी ६००० रुपये दिले जातात. शेतकऱ्यांनी ज्या बँकेत आधार कार्ड (NPCI) लिंक केलेला असेल, त्या खात्यातील तीन हप्त्यातील राशी ६००० रुपये दिल्याचे DBT मार्फत पाठविले जातात. या योजनेचे आपले ऑफिशियल नाव “pm kisan” आहे.

PM Kisan Yojana List

PM Kisan Yojana List
PM Kisan Yojana List

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या सोबत, अनेक शेतकरी अपात्र असल्याचे दिसते, पण ती सही उपायरूपात योजनेचा लाभ घेत आहेत. हे महत्वाचं आहे की तपासणीद्वारे भौतिक तपासणी केली जाते. भौतिक तपासणीमध्ये लाभार्थ्यांनी ७/१२ दस्तऐवज, ८ अ, आधार कार्ड, बँक खात्याची पासबुक यांची संपूर्ण माहिती तपासली जाते. प्रक्रियेनुसार, १२ व्या हप्त्याची रक्कम शेतकरीच्या खात्यात पाठविली जाते असे सापडले होते.

Advertisement

१३ व्या हप्त्याचे २००० रु दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२३ ला शेतकऱ्यांच्या आधार कार्ड लिंक असलेल्या बँक खात्यात पाठविले आहेत.

पीएम किसान योजनेची लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी कशी पहायची?

यादी पाहण्यासाठी खालील स्टेप फॉलो करा.

Advertisement
  • मोबाईल मध्ये https://pmkisan.gov.in/ हि साईट ओपन करा.
  • pm kisan yojana 2023
  • वरील फोटो मध्ये दाखवल्याप्रमाणे तुम्हाला Dashboard या पर्यायावर क्लिक करायचे आहे.
  • तुम्हाला राज्य – जिल्हा – तालुका – गाव निवडायचे आहे.
  • गाव निवडल्यानंतर Aadhar Authentication Status या पर्यायावर क्लिक करायचे आहे.
  • “pm kisan yojana”
  • Succesfully Authenticated या लिस्ट मधील लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत.

pm kisan beneficiary list

जर आपले Successfully Authenticated List लिस्टमध्ये नाव नसेल, तर त्याखाली तुम्हाला Total Ineligible List अपात्र यादी पाहायला मिळेल त्या यादीमध्ये जर आपले नाव असेल तर आपण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अपात्र आहे.

Advertisement