Advertisement

Varas Nond Online: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, जर आपल्याला ७/१२ दस्तऐवज वरती नोंद करायचं असलं तर, ते ऑनलाइनपूर्वक केले जाऊ शकतं. आपण घरीच्या मोबाईलवरूनच अर्ज करू शकता. (भूमि रेकॉर्ड)

Varas Nond Online

वारस नोंद करण्यासाठी आपल्याला तलाठी कार्यालयात जाऊन त्यासाठी अर्ज भरणे आवश्यक असते. यात्रेत आपल्याला तलाठीच्या कचरा कागदपत्रांची एक यादी द्यावी लागते, आणि ती तलाठी यांच्याकडे सुरुवातीला जमा करावी लागते. या प्रक्रियेमध्ये शेतकर्यांना खूप वेळ व खर्च होते, परंतु आता शेतकरी मोबाईलवरून ऑनलाइनपूर्वक अर्ज करू शकतात.

Advertisement
Varas Nond Online
Varas Nond Online

ही महसूल खात्याने सुविधा सुरू करण्यात आलेली आहे. यात्रेत वारस नोंद, ७/१२ दस्तऐवजवरील बोजा वाढविणे/कमी करणे, एकूणे नोंद कमी करणे, तक्रार अर्ज, अपाक शेरा कमी करणे इत्यादी अनेक सुविधा ऑनलाइनपूर्वक मिळविण्यात आल्या आहेत.

वारस नोंद online

शेतकऱ्यांना महसूल खात्याच्या ई हक्क प्रणाली (E hakk pranali) / PDE पोर्टलवरती नोंदणी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आपले वापरकर्ता नाव तयार करणे गरजेचं आहे. नंतर, शेतकर्यांना वारस नोंद करण्यासाठी त्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याचा सुविधेने मिळवता येईल.

Advertisement